Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden

De klant beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de klant binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van Klant artikelen online hebben aangekocht bij EV Creative Design (Het Suikerbolleke).

Uitzonderingen:
De klant heeft geen herroepingsrecht indien het gaat om de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Zie artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten waarop – op uitdrukkelijk verzoek van de Klant – een bepaalde vermelding (bijvoorbeeld: een naam, geboortedatum, maatwerk, …) is aangebracht.

HERROEPING AANVRAGEN

Contacteer EV Creative Design via retour@creativedesign.be om de herroeping aan te vragen. In uw mail geeft u ons volgende informatie door zodat wij uw vraag in behandeling kunnen nemen:
  • Naam Klant
  • Ordernummer
  • Datum ontvangst
  • Indien dit gaat over een productiefout of een stuk product vragen wij om foto’s mee te sturen.
U zal van ons een bevestiging krijgen van zodra wij uw herroeping hebben behandeld. Tijdens deze behandeling kijken wij o.a. na over welke producten dit gaat en of deze tot de categorie behoren van producten die retour gezonden kunnen worden.

Na bevestiging van onze goedkeuring van het herroepingsrecht heeft de Klant uiterlijk veertien (14) kalenderdagen om de producten terug te sturen. (De datum van onze bevestigingsmail is hiervan de begindatum!)  
De geleverde producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:
EV Creative Design, Gildestraat 4, 1982 Weerde (België)

De retour te sturen producten dienen in hun originele verpakking te zitten en geen sporen van gebruik te vertonen.
U voegt bij deze retour volgende documenten:
 
  1. De originele orderbevestiging (met ordernummer) dient steeds voorgelegd te worden bij een aanvraag van retour, alsook de datum van order en datum van ontvangst.
  2. Het downloadbare document voor herroeping met volgende informatie:  Naam, adres, reden en rekeningnummer van de klant met handtekening.
De klant moet het product op een veilige manier retour sturen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat aankomt. Aangezien u bij een retour verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de producten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze producten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn ontvangen worden geven we als tip mee om uw verzending te verzekeren. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting bij het bv verloren gaan van het pakket. In ieder geval draagt de Klant alle kosten en risico’s van retour.

Bovendien is de klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. EV Creative Design is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

Van zodra de controle van de producten heeft plaatsgevonden zullen wij het retourbedrag vastleggen. Dit kan dan ook maximum het totaal van de factuur zijn van de producten! Ook hier is de verzending voor rekening van de Klant.

U kan het formulier voor Herroeping hier downloaden.